【IFUYA.COM】新版网站视觉识别VI设计 2013-01-30

  ifuya.com                            ifuya.com

F赫 设计习作,新版网站视觉识别VI设计(New Edition Visual  Identity design ),2013年1月30日。

2013新年已至,ifuya.com改变了原有的浅灰、粉蓝粉橙的淡雅设计,重新配色与设计,给新版网站赋予了更有视觉冲击力的橙红与黑色搭配。希望朋友们会喜欢:-D

另外,欢迎各位去全国最大的设计师平台iconfans 围观小赫→http://t.cn/zYL1cAC

快过年了,小赫祝各位蛇年都有新面貌!

—— http://ifuya.com

ifuya.com